Het grootste toernooi van Twente!

Almelo Futsal Tournament is hèt grootste benefiet sportevenement van Twente dat alle voetbalverenigingen in Almelo en omstreken verenigd waarbij verbroedering en eenheid centraal staat. Er wordt gespeeld op hoog regionaal niveau en deelname aan het toernooi is uitsluitend mogelijk voor eerste elftallen. Naast het spektakel binnen het velden zijn er rondom de velden allerlei activiteiten voor jong en oud. Met het toernooi wordt geprobeerd zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de allerarmste gezinnen in Almelo en omstreken!

AFT 2013

Datum: zaterdag 8 juni 2013
Locatie: Internationale Indoor Sportaccommodatie (IISPA)

Onze visie:
Met een team van jonge vrijwilligers uit Almelo is het is onze visie om samen met de voetbalverenigingen, bedrijven en bezoekers een groot bedrag in te zamelen om de armoede in Almelo tegen te gaan. Met voorgaande edities hebben we inmiddels ruim € 12.400,- euro ingezameld en hebben hiermee vijf lokale goede doelen kunnen ondersteunen!

Kortom AFT is een sportevenement waarbij heel Almelo zich inzet voor Almelo!